VĒSTURE

Latvijā 90to gadu sākumā situācija kopumā bija sarežģīta un bija daudz cilvēku, kuriem bija nepieciešams sociāls atbalsts. Edvīnam Skujam un viņa ģimenei Aizputē radās ideja par sociālu darbu izveidi. Bija iespēja sadarboties ar ārzemju draugiem, Aizputes pilsētas sadraudzības partneriem Zviedrijā, vēlāk arī Šveicē, un, pateicoties viņu atbalstam, šis darbs varēja aizsākties. Aizputes pilsētas dome ierādīja telpas Kuldīgas ielā 10 un 1993.gada 16.decembrī oficiāli tika dibināta biedrība ''Aizputes Samarietis''.
Sākums biedrības darbībai bija zupas virtuve, kas darbojās vēl joprojām tajās pašās telpās. Tur var siltas pusdienas paēst gan maznodrošinātas personas, bezdarbnieki, gan veci, vientuļi ļaudis, bērni, ģimenes un ikviens, kas vēlas, iepriekš piesakoties. Drīz, pēc zupas virtuves atvēršanas, pateicoties ārzemju draugiem, atvērās lietoto apģērbu veikals. Veikala darbības laikā, tas bija ļoti apmeklēts un visi veikalā gūtie ienākumi tika novirzīti zupas virtuves uzturēšanai. Paralēli ēdināšanai, biedrībā notika atbalsta sniegšana, gan praktiska (drēbju, ratu, apavu, skolas piederumu sagāde), gan emocionāla (iesaistot psihologu, sociālo pedagogu), ģimenēm, kuras atrodas grūtākā situācijā.
No 1993. gada – 2000. gadam biedrības telpās darbojās arī svētdienas skoliņa un dažādas citas aktivitātes mazajiem aizputniekiem. Tika arī organizēts atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Tas notika sadarbībā ar atbalstītājiem no Kolmordenas (Zviedrijā) un ar Aizputes pilsētas domes atbalstu. 
Dažus gadus vēlāk radās doma veidot Aizputē ko nebijušu, kas būtu domāts jaunajām māmiņām ar mazuļiem. Ideja par skolas izveidi ir aizņemta no līdzīgām aktivitātēm Vācijā, kurās Inese ar savu meitiņu piedalījās. 2006. gada martā, atgriežoties Aizputē un līdz ar otrās meitiņas piedzimšanu, tiek izveidota „Bēbīšu skola”, kur tiek organizētas dažādas bērniem izglītojošas nodarbības kopā ar kādu no vecākiem. 
2007. gada janvārī darbību uzsāk rotaļu – pieskatīšanas grupa. To izmantoja vecāki, kad paši atradās darbā vai viņiem bija jānokārto kādas svarīgas lietas. Apmeklējums  gan skoliņai, gan pieskatīšanas grupai bija ļoti liels. Līdz ar to tika arī domāts par iespēju izglītoties vecākiem, piedāvājot lekcijas, seminārus tematiskos vakarus. 
Paaugoties pirmajiem skoliņas apmeklētājiem, 2009. gada martā, tiek izveidots attīstību veicinošs nodarbību plāns mazuļiem – atbilstoši dažādām vajadzībām un interesēm. Šobrīd aktīvi notiek muzikālās, burtu mācības un angļu valodas nodarbības.
Pēc dažiem gadiem, 2012.gadā, pateicoties Kopienu Iniciatīvu Fonda atbalstītajam projektam, Inesei izdevās izveidot atbalsta centru ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar īpašajām vajadzībām. Vēlāk centra apmeklētāji to nodēvēja par atbalsta centru ''Roku Rokā''. 
       .