KAS MĒS ESAM

Biedrība ''Aizputes Samarietis'' ir sabiedriska  labuma organizācija un mūsu galvenie mērķi ir:

  • sociālā darba organizēšana,
  • maznodrošināto ēdināšana,
  • atbalsta sniegšana ģimenēm un bērniem
  • nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām,
  • bērnu un jauniešu dažādu aktivitāšu, interešu pulciņu, nodarbību veidošana, organizēšana.


Biedrības valdes priekšsēdētājs Edvīns Skuja

Vada biedrības darbu jau no pašas tās pirmās dienas un rūpējas par to vēl joprojām. 2012.gadā svinīgi apbalvots Borisa un Ināras Teterevu fonda pasākumā "Darbs dara darītāju" kā labākais Latvijas brīvprātīgā darba veicējs – biedrību un nodibinājumu vadītājs.


Valdes locekļi -  Inese Šteinberga un Uldis SkujaInese Šteinberga strādā pie tā,  lai ''Aizputes Samarietī'' noritētu aktīva darbošanās visās jomās. Joprojām biedrības darbā ir iesaistīta visa Skuju ģimene. Liels nopelns ir arī viņas vīram Normundam Šteinbergam, kurš arī daudz darbus veic biedrības labā. Brālis Uldis Skuja gādā par to, lai būtu kārtībā visa biedrības grāmatvedība.
Nodarbības vada dažādi pedagogi un darba programmās iesaistās dažādi speciālisti - logopēdi, psihologi u.c.


 .