MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Lai mūsu biedrība varētu veiksmīgi darboties, sakām lielu PALDIES!

 •  I.Čakārnim par telpām,
 • Aizputes novada domei,
 • A. Baštikam un Ģimenes Lietu Ministrijai,
 • draugiem no Kolmordenas,
 • Luisai Bammartei no Šveices,
 • SIA „ Aizputes ceļinieks”, 
 • Latvijas Valsts mežiem,
 • SIA „ABA Realestate'',
 • SIA „Nygaard International",
 • SIA „Labība un Kvalitāte",
 • SIA „Ozolāji",
 • SIA „Eglat",
 • ziedot.lv,
 • Borisa un Ināras Teterevu fondam,
 • Normundam Šteinbergam,
 • organizācija "Giving for Latvia",
 • daudziem citiem privātiem ziedotājiem un atbalstītājiem.


 .